esafety label for a safer school

Özel Kampüs Koleji E-Güvenlik (eSafety) Politikamız

 1. Okulumuz, E-Güvenliğin (eSafety), bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları gibi teknolojiyi kullanırken, dijital dünyadaki çocukların ve yetişkinlerin korunması için vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanmaktadır ve bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
 1. Okulumuz, sanal platformların ve bilgi iletişim teknolojilerinin günlük yaşamın önemli bir parçası olduğuna inanmakta olup çocukların sanal ortamda karşılaştıkları riskleri yönetmeleri ve bunlara tepki vermek ve stratejiler geliştirmenin yollarını öğrenmeleri için destekleyici çalışmalar yapmaktadır. 
 1. Okulumuz, eğitim standartlarını yükseltmek, başarıyı teşvik etmek, personelin mesleki çalışmalarını desteklemek ve yönetim işlevlerini geliştirmek için kaliteli İnternet erişimi sunma yükümlülüğüne sahiptir 
 1. Okulumuz, tüm öğrencilerimiz ve personelimizin sanal ortamlarda potansiyel zararlardan korunmasını sağlamakla sorumludur.

5.  Okulumuzda, E-Güvenlik politikasının amacı;

 • Güvenli bir ortam olduğundan emin olmak için, toplumun tüm üyelerinden beklenen ana ilkeleri, güvenli ve sorumlu kullanım teknolojisi ile ilgili olarak tanımlamak.
 • Okulumuzun tüm üyelerini çevrimiçi olarak korumak ve güvenliğini sağlamak.
 • Teknolojinin potansiyel riskleri ve yararları konusunda Özel Kampüs Koleji topluluğunun tüm üyelerinde farkındalık yaratmak.
 • Tüm personelin güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, olumlu davranışları çevrimiçi olarak modellemek ve teknolojiyi kullanırken kendi standartlarını ve uygulamalarını yönetme gereksiniminin farkındalık yaratmak.
 • Okuldaki tüm üyeler tarafından bilinen çevrimiçi güvenlik endişelerine yanıt verirken açıkça kullanılacak prosedürleri tanımlamak.
 • Bu politika, yönetim organı, öğretmenler, destek personeli, harici yükleniciler, ziyaretçiler, gönüllüler ve okul adına hizmet veren veya bunları yerine getiren diğer kişiler (toplu olarak bu politikada ´personel´ olarak anılacaktır) yanı sıra çocuklar ve ebeveynler dahil olmak üzere tüm personel için geçerlidir).
 • Bu politika, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dahil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için geçerlidir; çocuklar, personel ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir. 

6.  Tüm çalışanların kilit sorumlulukları şunlardır:

 • Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP) okumak ve onlara bağlı kalmak.
 • Okul sistemlerinin ve verilerin güvenliğinden sorumlu olmak.
 • Bir dizi farklı çevrimiçi güvenlik konusundaki farkındalığa sahip olmak ve onların bakımında çocuklarla nasıl ilişkili olabileceklerini bilmek.
 • Yeni ve gelişmekte olan teknolojiler kullanıldığında iyi uygulamaları modellemek.
 • Mümkün olduğunca müfredat ile çevrimiçi güvenlik eğitimini ilişkilendirmek.
 • Okul koruma politikalarını ve prosedürlerini takip ederek endişe duyan bireylerin belirlenmesi ve uygun önlem alınması.
 • Kişisel teknoloji kullanımlarında, hem açık hem de kapalı alanda profesyonel bir davranış seviyesinin korunması.
 • Olumlu öğrenme fırsatlarına vurgu yapmak.
 • Bu alanda mesleki gelişim için kişisel sorumluluk almak.

7.  Çocukların ve gençlerin başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Okulun Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını (AUP) okumak ve onlara bağlı kalmak.
 • Çevrim içi ve çevrimdışı başkalarının hislerine ve haklarına saygı duymak.
 • İşler ters giderse, güvenilir bir yetişkinden yardım istemek ve çevrimiçi güvenlik sorunlarıyla karşılaşan diğer kişileri desteklemek.

 

8.  Kademelerine, yeteneklerine ve zayıf yönlerine uygun bir seviyede:

 • Kendilerini ve başkalarını çevrimiçi olarak korumak için sorumluluk almak.
 • Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.
 • Belli bir teknolojiyi kullanmanın kişisel risklerini değerlendirmek ve bu riskleri sınırlamak için güvenli ve sorumluluk sahibi davranmak.

9.  Ebeveynlerin başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Okul Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını okumak, çocuklarını bu politikaya bağlı kalmaya teşvik etmek ve uygun olduğunca kendilerinin de bağlı kalmasını sağlamak.
 • Çocuklarıyla çevrimiçi güvenlik konularını tartışmak, okulun çevrimiçi güvenlik yaklaşımlarını desteklemek ve evde uygun güvenli çevrimiçi davranışları pekiştirmek.
 • Teknoloji ve sosyal medyanın güvenli ve uygun kullanımını modellemek.
 • Davranışlarında, çocuğun çevrimiçi olarak zarar görme tehlikesi altında olduğunu gösteren değişiklikleri belirlemek.
 • Okul veya diğer uygun kurumlardan, kendileri ve ya çocukları çevrimiçi problem veya sorunlarla karşılaşırsa yardım veya destek istemek.
 • Okulun çevrimiçi güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Öğrenme platformları ve diğer ağ kaynakları gibi okul sistemlerini güvenli ve uygun bir şekilde kullanmak.
 • Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.

10.  Okul internet sayfasının yönetilmesi

 • İnternet sayfasında iletişim bilgileri okul adresi, e-posta ve telefon numarası olacaktır. Personel veya öğrencilerin kişisel bilgileri yayınlanmayacaktır.
 • Okul müdürü yayınlanan çevrimiçi içerik için genel yayın sorumluluğunu alacak ve bilgilerin doğru ve uygun olmasını sağlayacaktır.
 • İnternet sayfası, erişilebilirlik fikri mülkiyet haklarına saygı, gizlilik politikaları ve telif hakkı da dahil olmak üzere okulun yayın yönergelerine uyacaktır.
 • Spam maillerden korunmak için e-posta adresleri çevrimiçi olarak dikkatli bir şekilde yayınlanacaktır.
 • Öğrenci çalışmaları öğrencilerin izniyle ya da ebeveynlerinin izniyle yayınlanacaktır.
 • Okul internet sayfasının yönetici hesabı, uygun bir şekilde güçlü şifreyle şifrelenerek korunacaktır.
 • Okul, çevrimiçi güvenlik dahil olmak üzere, toplumun üyeleri için okul internet sayfasında korunma hakkında bilgi gönderecektir. 

11.  Çevrimiçi görüntü ve videolar yayınlama

 • Okul, çevrimiçi paylaşılan tüm resimlerin ve videoların okul resim kullanımı politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
 • Okul, resimlerin ve videoların tümünün, veri güvenliği, AUP, davranış kuralları, sosyal medya, kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı gibi diğer politikalar ve prosedürlere uygun şekilde yer almasını sağlayacaktır.
 • Görüntü politikasına uygun olarak, öğrencilerin resimlerinin / videolarının elektronik olarak yayınlanmasından önce her zaman ebeveynlerin yazılı izni alınacaktır. 

12.  Kullanıcılar

 • Öğrenciler, bir video konferans araması veya mesajı hazırlamadan veya cevaplamadan önce bir öğretmenin izin isteyecektir.
 • Video konferans, öğrencilerin yaşı ve yeteneği için uygun bir şekilde denetlenecektir.
 • Velilerin rızası, çocuklar video konferans faaliyetlerine katılmadan önce alınacaktır.
 • Video konferans, sağlam bir risk değerlendirmesini takiben, resmi ve onaylanmış iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşecektir.
 • Sadece ana yöneticilere video konferans yönetim alanlarına veya uzaktan kumanda sayfalarına erişim hakkı verilecektir.
 • Eğitimsel video konferans servisleri için özel oturum açma ve şifre bilgileri yalnızca personellere verilecek ve gizli tutulacak. 

13.  İçerik 

 • Bir video konferans dersi kaydederken, tüm siteler ve katılımcılar tarafından yazılı izin alınacaktır. Konferansın başlangıcında kayıt nedeni belirtilmeli ve video konferans kaydı tüm taraflara açık olmalıdır. Kaydedilen malzemeler güvenli bir şekilde saklanacaktır.
 • Üçüncü taraf materyalleri dahil edilecekse, okul üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekten kaçınmak için bu kaydın kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edecektir.
 • Okul, bir video konferansa katılmadan önce diğer konferans katılımcılarıyla diyalog kuracak. Okul değilse, okul/sınıf için uygun olan materyali teslim aldığını kontrol edecektir.

14.  İnternetin ve ilgili cihazların uygun ve güvenli kullanımı

 • İnternet kullanımı eğitimsel erişimin önemli bir özelliğidir ve tüm çocuklar bütünleşik okul müfredatının bir parçası olarak sorunlarını yanıtlamak için stratejiler geliştirmelerini destekleyecek ve onlara yardımcı olacak yaşa ve yeteneğe uygun eğitim alacaklardır.
 • Okulun internet erişimi eğitimi geliştirmek ve genişletmek için tasarlanacaktır.
 • İnternet erişim seviyeleri müfredat gerekliliklerini ve öğrencilerin yaş ve yeteneklerini yansıtacak şekilde gözden geçirilecektir.
 • Çalışanların tüm üyeleri, çocukları korumak için tek başına filtrelemeye güvenmeyeceklerinin farkındadır ve gözetim, sınıf yönetimi ve güvenli ve sorumlu kullanım eğitimi önemlidir.
 • İçerikler öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine uygun olacaktır.
 • Tüm okul ait cihazlar, okulun AUP’una uygun olarak ve uygun güvenlik önlemleri alınarak kullanılacaktır.
 • Personel üyeleri, web sitelerini, araçlarını ve uygulamalarını sınıfta kullanmadan önce veya evde kullanmayı önerirken daima değerlendirecektir.
 • Öğrenciler, bilginin konumlanması, alınması ve değerlendirilmesi becerileri de dahil olmak üzere, İnternette araştırmada etkili kullanımı konusunda eğitilecektir.
 • Okul, personelin ve öğrencilerin internetten türetilen materyallerin telif hakkı yasalarına uygun olmasını ve bilgi kaynaklarını kabul etmesini sağlayacaktır.
 • Öğrencilere, okudukları veya gösterilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmeden önce eleştirel düşünmeleri öğretilecektir.
 • Çevrimiçi materyallerin değerlendirilmesi, her konuda öğretme ve öğrenmenin bir parçasıdır ve müfredatta bir bütün olarak görülür.
 • Okul, öğrencileri ve çalışanlarımızın güvenli ve gizli bir ortamda iletişim kurmalarını ve iş birliği yapmalarını sağlamak için interneti kullanmaktadır. 

15.  Kişisel Cihazların ve Cep Telefonlarının Kullanımı

 • Cep telefonlarının çocukların, gençlerin ve yetişkinler arasındaki diğer kişisel cihazların yaygın bir şekilde sahiplenilmesi, tüm üyelerin Özel Kampüs Koleji topluluğunun cep telefonlarının ve kişisel cihazların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli adımları atmalarını gerektirir.
 • Gençlerin ve yetişkinlerin cep telefonlarının ve diğer kişisel cihazların kullanımı, okul tarafından kararlaştırılacak ve okul AUP veya Cep Telefonu Politikası dahil olmak üzere uygun politikalarda yer alacaktır.
 • Özel Kampüs Koleji, mobil teknolojilerle yapılan kişisel iletişimin, çocuklar, personel ve anne-babalar için gündelik yaşamın kabul edilen bir parçası olduğunun farkındadır; ancak, bu tür teknolojilerin okulda güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirir. 

16.  Kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli bir şekilde kullanılması için beklentiler

 • Kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı yasaya ve diğer uygun okul politikalarına uygun olarak yerine getirilecektir.
 • Sahaya getirilen her türlü elektronik cihazın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Okul, bu tür öğelerin kaybı, çalınması veya zarar görmesi konusunda sorumluluk kabul etmez. Okul, bu tür cihazların potansiyel veya fiili neden olduğu olumsuz sağlık etkileri için sorumluluk kabul etmez.
 • Kötüye kullanım veya uygun olmayan mesajların veya içeriğin cep telefonları veya kişisel cihazlarla gönderilmesi, topluluğun herhangi bir üyesi tarafından yasaklanır ve herhangi bir ihlal, disiplin / davranış politikasının bir parçası olarak ele alınacaktır.
 • Özel Kampüs Koleji topluluğunun tüm üyelerine cep telefonlarını veya cihazlarını kayıp, hırsızlık veya hasardan korumak için adım atmaları önerilir.
 • Özel Kampüs Koleji topluluğunun tüm üyelerinden, kayboldukları veya çalındığı takdirde yetkisiz aramaların veya hareketlerin telefonlarında veya cihazlarında yapılamayacağından emin olmak için şifreler / pin numaraları kullanmaları önerilir. Parolalar ve pin numaraları gizli tutulmalıdır. Cep telefonları ve kişisel cihazlar paylaşılmamalıdır.
 • Özel Kampüs Koleji topluluğunun tüm üyelerine, cep telefonlarının ve kişisel cihazlarının saldırgan, küçümseyen veya başka şekilde okul / ayar politikalarına aykırı düşen herhangi bir içerik içermediğinden emin olmaları önerilir.

 

17.  Öğrencilerin kişisel cihazlarını ve cep telefonlarını kullanımı

 • Öğrenciler, kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli ve uygun kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.
 • Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak aynı zamanda okul ders saatleri içerisinde telefon bulundurmak kesinlikle yasaktır.
 • Çocukların cep telefonlarının ve kişisel cihazların tüm kullanımları, kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak gerçekleşecektir.
 • Cep telefonları veya kişisel cihazlar, öğrencilerin bir öğretim üyesinin onayını alarak onaylanmış ve yönlendirilmiş müfredat tabanlı etkinlik kapsamında olmadıkları sürece dersler veya resmi okul saatlerinde öğrenciler tarafından kullanılamaz.
 • Çocukların cep telefonlarını veya kişisel cihazlarını eğitim etkinliğinde kullanımı, okul idaresi tarafından onaylandığında gerçekleşecektir.
 • Bir öğrenci ebeveynlerini arama gereği duyduğunda, okul telefonunu kullanmasına izin verilecektir.
 • Ebeveynlerin okul saatlerinde cep telefonuyla çocuklarıyla iletişim kurmamaları, okul idaresine başvurmaları önerilir. İstisnai durumlarda öğretmenin onayladığı şekilde istisnalara izin verilebilir.
 • Öğrenciler, telefon numaralarını yalnızca güvenilir arkadaşlarına ve aile üyelerine vermelidir.
 • Öğrencilere, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı öğretilecek ve sınırların ve sonuçların farkına varılacaktır.
 • Öğrencinin kişisel cihazında veya cep telefonunda bulunan materyalin yasadışı olabileceği veya cezai bir suçla ilgili kanıt sağlayabileceğinden şüpheleniliyorsa, cihaz daha ayrıntılı araştırma için polise teslim edilir. 

18.  Personelin kişisel cihazlar ve cep telefonları kullanımı

 • Personelin kişisel telefonlarını veya cihazlarını, çocukların, gençlerin ve ailelerinin, mesleki bir kapasitede, ortamın içinde veya dışındaki bölgeleriyle bağlantı kurmalarına izin verilmez. Bu konuyu tehlikeye atacak önceden var olan ilişkiler yöneticilerle görüşülecektir.
 • Personel, kişisel telefonların ve cihazların herhangi bir şekilde kullanımının daima veri koruma ve ilgili okul politikası ve prosedürleri uyarınca yerine getirilmesini sağlayacaktır.
 • Personel kişisel cep telefonları ve cihazları ders saatlerinde kapatılır / sessiz moda geçirilir.
 • Bir personel okul politikasını ihlal ettiği durumlarda soruşturma işlemi yapılır.
 • Bir personelin, bir cep telefonuna veya kişisel bir cihaza kaydedilen veya saklanan yasadışı içeriğe sahip olduğu veya ceza gerektiren bir suç işlemiş olması durumunda, polise ulaşılacaktır.
 • Personelin cep telefonunu veya cihazlarını kişisel olarak kullanmalarını içeren herhangi bir iddiaya okul yönetim politikasını izleyerek yanıt verilecektir. 

19.  Ziyaretçilerin kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanılması

 • Ebeveynler ve ziyaretçiler, okulun kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak cep telefonlarını ve kişisel cihazları kullanmalıdır.
 • Fotoğraflar veya videolar çekmek için ziyaretçiler ve ebeveynler tarafından cep telefonlarının veya kişisel cihazların kullanılması, okul resim kullanımı politikasına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Okul, ziyaretçilere kullanım beklentilerini bildirmek için uygun tabela ve bilgileri sağlayacak ve sunacaktır.
 • Personelin uygun ve güvenli olduğunda sorunlara karşı çıkması beklenir ve her zaman ziyaretçilerin herhangi bir ihlalini idareye bildirecektir. 

20.  Çocukların ve gençlerin katılımı ve eğitimi

 • Öğrenciler arasında güvenli ve sorumlu internet kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) müfredatı oluşturulur ve okulun tamamında yer alır.
 • Güvenli ve sorumlu kullanım ile ilgili eğitim internet erişiminden önce yapılacaktır.
 • Müfredat geliştirme ve uygulama da dahil olmak üzere okul çevrimiçi güvenlik politikaları ve uygulamaları yazarken ve geliştirirken öğrenci katkıları aranacaktır.
 • Öğrenciler, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını, yaşlarına ve yeteneklerine uygun bir şekilde okumaları ve anlamaları için desteklenecektir.
 • Tüm kullanıcılara ağ ve internet kullanımının izleneceği bildirilecektir.
 • Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları beklentileri ve posterler, Internet erişimi olan tüm odalarda yayınlanacaktır.
 • Dışarıdan destek, okulun dahili çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) eğitim yaklaşımlarını tamamlamak ve desteklemek için kullanılacaktır.
 • Okul, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çevrimiçi güvenliği geliştirmek için akran eğitimini uygulayacaktır. 

21.  Personelin katılımı ve eğitimi

 • Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanacak ve tartışılacak ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilecek ve vurgulanacaktır.
 • Personel, internet trafiğinin izlenebileceğini ve tek bir kullanıcıya kadar izlenebileceğinin farkında olacak. Okul sistemlerini ve cihazlarını kullanırken takdir yetkisi ve profesyonel davranış gereklidir.
 • Personelin tüm üyelerine, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanacaktır.
 • Çalışanların tüm üyeleri, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır. Mesleği veya kurumu çürüme durumuna düşürdüğü veya profesyonel yeteneklerine güvenini kaybetmiş bir şeyin bulunduğu düşünülürse, kamusal, disiplin veya hukuki önlemler alınabilir.
 • Okul, çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları vurgulamalıdır. 

22.  Ebeveynlerin katılımı ve eğitimi

 • Özel Kampüs Koleji, çocukların internetin ve dijital teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanıcıları olabilmesi için ana-babaların oynayacakları önemli bir role sahip olduklarını kabul eder.
 • Ebeveynlerin dikkatleri, okul açıklamaları ve okul internet sayfasında okul çevrimiçi güvenlik (e- Güvenlik) politikasına ve beklentilerine yönelecektir.
 • Okulumuzun bir parçası olarak ebeveynlerin çevrimiçi güvenlik bilgilerini okumaları istenecektir.
 • Ebeveynler, AUP’u okumaya ve çocuklarıyla etkilerini tartışmaya teşvik edilecektir.
 • Çevrimiçi güvenlik konusundaki ebeveynler için bilgi ve rehberlik, ebeveynlere çeşitli biçimlerde sunulacaktır.
 • Ebeveynlerin, çevrimiçi olarak çocukları için olumlu davranışları rol modellemeleri teşvik edilecektir. 

23.  Çevrimiçi Olaylara ve Koruma sorunlarına yanıt verme

 • Okulun tüm üyeleri, cinsel içerikli mesajlaşma, çevrimiçi / siber zorbalık vb. dahil olmak üzere karşılaşılabilecek çevrimiçi risklerin çeşitliliğinden haberdar edilecektir. Bu, öğrencilere yönelik personel eğitimi ve eğitim yaklaşımları içerisinde vurgulanacaktır.
 • Okulun tüm üyeleri, filtreleme, cinsel içerikli mesajlaşma, siber zorbalık, yasadışı içerik ihlali vb. gibi çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) endişelerini bildirme prosedürü hakkında bilgilendirilecektir.
 • İnternet´in yanlış kullanımı ile ilgili şikayetler, okulun şikâyet prosedürleri kapsamında ele alınacaktır.
 • Çevrimiçi / siber zorbalık ile ilgili şikayetler, okulun zorbalık karşıtı politikası ve prosedürü kapsamında ele alınacaktır.
 • Personelin yanlış kullanımı ile ilgili herhangi bir şikâyet okul müdürüne yönlendirilecektir.
 • Okul şikâyet prosedürü öğrencilere, velilere ve personele bildirilecektir.
 • Şikâyet ve ihbar prosedürü personele bildirilecektir.
 • Okulun tüm üyeleri, gizliliğin öneminden ve endişeleri bildirmek için resmi okul usullerine uyma ihtiyacından haberdar olmalıdırlar.
 • Okulun tüm üyeleri, çevrimiçi ortamda güvenli ve uygun davranış hakkında hatırlatılacak ve okul camiasının herhangi bir diğer üyesine zarar vermek, sıkıntı yaşamak veya suç oluşturan herhangi bir içerik, yorum, resim veya video yayımlamamanın önemini hatırlatılacaktır.
 • Okul, çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) olaylarını, uygun olduğunda, okul disiplini / davranış politikasına uygun olarak yönetir.
 • Okul, ebeveynlere, ihtiyaç duyulduğunda bunlarla ilgili endişeleri
 • Herhangi bir soruşturma tamamlandıktan sonra okul bilgi alacak, öğrenilen dersleri belirleyecek ve değişiklikleri gerektiği gibi uygulayacaktır.
 • Sorunları çözmek için ebeveynlerin ve çocukların okulla ortak çalışması gerekir.
Test

Form Gönderimi

Tamam