Sodigem

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocuk ve gençlerin dijital dünyada geçirdikleri süre de arttı. SODİGEM olarak ebeveynlerimizi dijital dünyada dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıyoruz.

SODİGEM KİMDİR?

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)

Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

Merkezin amacı; sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

a) Sosyal medya, sosyal medya ve türevleri ile ilgili ve ayrıca dijital güvenlik konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Sosyal medya hukuku, sosyal medya etiği, etkin sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik ve benzeri konularda uzaktan öğretim olanakları sağlamak.

c) Dijital güvenlik uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kamuoyunun kullanımına sunmak.

ç) Sosyal medya ağları ve dijital güvenlik uygulamaları ile ilgili projeler geliştirmek ve desteklemek.

d) Sosyal medya ve dijital güvenlikle ilgili olarak eğitimler düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Yazılı ve görsel medya için eğitici ve bilgilendirici araç-gereç ve materyaller hazırlamak.

g) Siber güvenlikle ilgili kavram ve uygulamaları her yaştaki bireye ulaştırmak.

ğ) Kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgi ve becerileri her yaştaki bireye kazandırmak.

h) Dijital dünyada yer alan tehlikeli oyun ve uygulamalara karşı bilinçlendirici eğitimler vermek, bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.

ı) Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan bireyin bilinçli bir şekilde dijital dünyada yer almalarını sağlayacak eğitimler planlamak ve uygulamak.

i) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek.

j) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında eğitim seminerleri düzenlemek, sertifika programları açmak, çalıştaylar yapmak, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.

k) Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konularında yazılı ve görsel eğitici araç-gereç ve materyaller oluşturmak ve bunları kamuoyunun kullanımına açmak.

l) Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ulusal/uluslararası mevzuat ve dünya çapındaki arama motoru, yer sağlayıcı ve sosyal medya platformlarının topluluk kuralları hakkında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

m) Blokzincir ve benzeri dağıtık defter teknolojileriyle kurgulanmış ve herhangi bir merkezden yönetilmeyen yeni nesil sosyal medya platformları hakkında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

Test

Form Gönderimi

Tamam