stem training for sustainable development targets

STEM Training for Sustainable Development Targets

Bu projenin amacı öğrencilere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini öğrenme fırsatı vermek ve bu noktada Avrupa'daki farklı sınıflarla küresel sorunları çözme konusunda destek sunabilmektir. 4/A Sınıfında uygulanmakta olup öğrencilerimizi küresel hedefler noktasında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam